פונדקאות

במדינת ישראל, מעמדו החוקי של הליך הפונדקאות מוסדר ב"חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור, הסכם ומעמד הילוד) – התשנ"ו 1996". חברת חיים חדשים-פונדקאות תמר וסיגל בע"מ משמשת כמרכז המחבר בין האם הפונדקאית להורים המיועדים,

קרא עוד

חיים חדשים

חברת חיים חדשים-פונדקאות תמר וסיגל בע"מ הוקמה במטרה לסייע לזוגות מתאימים לצעוד בנתיב הפונדקאות ולהביא לעולם צאצאים פרי חלציהם. לב פעילותה של החברה היא לקשר ולחבר בין ההורים המיועדים לבין מועמדת מתאימה וראויה לשמש כאם

קרא עוד

הצוות

אופי הפעילות של 'חיים חדשים' נצרף מתוך ניסיונן העשיר של תמר וסיגל בייצוג לקוחות פרטיים בתיקים מורכבים מחד ובעבודה בתוך מערכות ציבוריות מורכבות מאידך. לאחר שצברו שנות ניסיון ארוכות יחד ולחוד, הן בשוק הפרטי והן במגזר

קרא עוד
צור קשר