חלומם של זוגות נשואים רבים הוא להביא ילד לעולם, אך לא לכולם הדבר אפשרי באופן טבעי. לכן, ישנן דרכים נוספות שתאפשרנה לכם לגדל ילד וזאת על ידי אימוץ או פונדקאות. במאמר זה נפרט על תהליך הפונדקאות בישראל ועל תהליך האימוץ בישראל.

תהליך פונדקאות בישראל

החוק בישראל מאפשר רק לזוגות הטרוסקסואליים ונשואים לפנות לאם פונדקאית לשם נשיאת עוברם ומסירתו אליהם לאחר הלידה. החוק אינו קובע את הסכום שיש לשלם לאם הפונדקאית, אך הוא נתון לשיקולה של ועדה רפואית הממונה על נושא זה מטעם משרד הבריאות. בתהליך זה משתילים ביצית מהאם המיועדת המופרית מזרעו של האב המיועד ברחמה של האם הפונדקאית ובתום תקופת ההיריון התינוק מועבר לזוג ההורים.
לפני הכניסה לתהליך יש למסור לוועדה הרפואית הסכם כתוב בין האם הפונדקאית לזוג ההורים על מנת לוודא כי שני הצדדים הינם תושבי ישראל ושהאם הפונדקאית איננה נשואה. בנוסף, יכולה הועדה לאשר הסכם התקשרות עם אם פונדקאית נשואה במידה והאם הפונדקאית הלא נשואה נמצאה כלא כשירה לתהליך. זאת ועוד, על שני הצדדים להשתייך לאותה הדת, אלא אם כן, כל הצדדים אינם יהודים. על האם הפונדקאית למסור לזוג את העובר שנשאה ברחמה סמוך למועד הלידה. במקרה שבו האם הפונדקאית תרצה לחזור בה מן ההסכם היא תידרש לפנות לבית המשפט. סביר להניח כי בית המשפט לא יאשר זאת אלא אם צצו נסיבות המצדיקות זאת. בנוסף, לאורך כל התהליך ישנו חסיון על זהותם של כל הצדדים.

פונדקאות בישראל

אימוץ בישראל

בדומה לתהליך פונדקאות בישראל, גם תהליך האימוץ דורש מסע בירוקרטי מפרך. הצעד הראשון בתהליך הוא להגיש מועמדות לאימוץ ארצי. ניתן להגיש מועמדות לאימוץ ילד ישראלי רק במידה והזוג הוא ישראלי, נשוי והטרוסקסואלי. במידה ומדובר באדם יחיד ניתן להגיש מועמדות רק במקרה שבו בן זוג מבקש לאמץ את הילד של בן זוגו או בת זוגו או במידה והמועמד לאמץ הוא קרוב משפחתו של המאומץ לאחר שהוריו נפטרו. חוק האימוץ קובע כי על מנת לאמץ ילד ממדינה זרה על המועמד לפנות לעמותה בישראל המורשית לעסוק באימוץ בין ארצי. חשוב לציין כי הבקשה לאימוץ והתהליך עצמו כרוך בהוצאה כספית גדולה ובמעבר בדיקות רפואיות שתבדוקנה את כשירות המועמד.
אם כן, שתי הפרוצדורות כרוכות בתהליכים בירוקרטיים לא פשוטים. בנוסף, העלות הכספית של כל אחת מהפרוצדורות גבוהה מאוד. בתהליך האימוץ ניתן לאמץ ילד גם מחוץ לגבולות ישראל ואילו בתהליך הפונדקאות כל הצדדים חייבים להיות שייכים לאותה הדת. לסיוע וליווי מקצועיים פנו אלינו.