בישראל מעוגן בחוק הליך פונדקאות, כאשר לחוק זה סעיפים רבים ותנאים רבים, שבהם צריכים לעמוד גם ההורים המיועדים וגם האם פונדקאית, אשר תישא את התינוק ברחמה. זהו אינו חוק שנולד ביום אחד ונערכו בו שינויים והתאמות לאורך השנים. אחד הסעיפים שבו מתייחס לשאלה- האם אישה נשואה רשאית לשמש כאם פונדקאית. זוגות רבים וכן נשים רבות, פונים אלינו בשאלה האם אישה נשואה יכולה לשאת ברחמה תינוק של זוג חשוך ילדים והתשובה היא – בהחלט כן. אבל זה לא היה ברור מאליו תמיד.

פונדקאית נשואה

תהליך האישור לאישה נשואה לשמש כאם פונדקאית

בתחילה, נאסר על נשים נשואות לשמש כאימהות פונדקאיות ורק נשים רווקות יכלו להיות שותפות להליך זה. הטענה כנגד אישור לנשים נשואות להיות אימהות פונדקאיות התבססה על דיני ההלכה, אשר קבעו כי תינוק אשר ילדה אישה והוא אינו של בעלה, נחשב לממזר. איסור זה הציב קושי גדול על זוגות חשוכי ילדים במציאת אם פונדקאית, כיוון שהחוק גם דורש שאלה יהיו אימהות בעצמן, שעברו לפחות לידה אחת אך לא יותר משלוש לידות ורוב הנשים שהן אימהות היו ברובן נשואות, לפחות באותה התקופה. כיום ישנן יותר אימהות חד הוריות ולכן, אולי קל יותר למצוא אישה שתשמש כאם פונדקאית ושאינה נשואה.

פסק הלכה מיוחד

לפני מספר שנים, פנה זוג חשוך ילדים לרבנים בכדי לקבל אישור שאם נשואה תישא את התינוק שלהם. הסבר ההורים היה כי אין ביכולתם לגייס את עלות ההליך והם הכירו אישה נשואה שמוכנה לעבור את ההליך למענם ללא כל עלות. בפסק הלכה רבני מיוחד, התירו הרבנים לזוג לקבל את שירותיה של האישה הנשואה, בקביעה כי ילדם לא יהיה ממזר. אבל זה עדיין לא היה סוף הסיפור – כאשר פנו הזוג לוועדת האישורים לנשיאת ילודים, אלה לא קיבלו את פסק ההלכה, בטענה שאינם מבינים מה מיוחד במקרה של הזוג הנ"ל ובשאלה האם פסק ההלכה מתייחס רק למקרה הזה או בכל מקרה של אישה נשואה שמשמשת כאם פונדקאית.

השינוי המיוחל

לאחר לבטים ודיונים, החליטה וועדת האישורים לקבל את פסק ההלכה, ובמקביל ניתן אישור הלכתי לנשים נשואות לשמש כאימהות פונדקאיות, כאשר הילודים לא יחשבו לממזרים. היה זה אחד השינויים החשובים שהתקבלו, שכן כאשר אימהות נשואות רשאיות לשמש כאימהות פונדקאיות, מספר הנשים שיכולות להיות אימהות פונדקאיות עלה באופן משמעותי ואפשר לזוגות חשוכי ילדים למצוא אם פונדקאית ביתר קלות. כיום, אימהות (לעד שלושה ילדים) נשואות ורווקות יכולות לשמש כאימהות פונדקאיות לזוגות נשואים בלבד, שאינם יכולים להביא ילדים לעולם. מרכז חיים חדשים מלווה את ההורים המיועדים וכן את האם הפונדקאית לאורך ההליך וכן לאחר הלידה לתקופה של כחצי שנה, לרבות רישום הילד על שם ההורים. בחיים חדשים נלווה אתכם לאורך ההליך, לרבות מציאת האם הפונדקאית, ההיריון, הלידה והתקופה שלאחריה.