הורים נרגשים, עכשיו כשאתם עומדים להיות הורים, יש כמה דברים שכדאי שתדעו מבחינת הסדרת המשמורת על ילדיכם, אשר מופיעים בנהלים של משרד הבריאות. נהלים אלה נועדו בכדי לסייע לכם בהליך קבלת צו ההורות על היילודים בבית המשפט לענייני משפחה. בכדי שהתהליך יהיה חלק ומהיר ככל האפשר, יש למלא אחר ההנחיות הרשמיות לזוג ולפונדקאית של משרד הבריאות. בואו נעבור יחד על ההנחיות העיקריות.

הודעה על ההיריון ומועד הלידה

בכדי שתהיו מוכנים לתהליך של העברת המשמורת על הילד בבית המשפט, קובע החוק כי עליכם להודיע על ההיריון לפקיד הסעד, כאשר עד תום החודש החמישי להריונה של הפונדקאית, עליכם להודיע על תאריך הלידה הצפוי ועל מקום הלידה המיועד. כך, פקיד הסעד יכול להתחיל לטפל בבקשתכם למשמורת על היילוד. תפקידו של פקיד הסעד הוא לסייע לכם ולכן חשוב מאוד לשתף פעולה בעניין הזה.

מי הוא פקיד הסעד?

פקיד הסעד הוא בעצם עובד סוציאלי מטעם השירות למען הילד במשרד העבודה והרווחה. תפקידו לסייע לכם בתהליך וכך, לאחר שתודיעו על תאריך הלידה המשוער, תתבקשו למלא מספר טפסים ולהגישם לפקיד הסעד, זאת בצירוף אישור להתחלת הטיפולים אשר ניתן לכם במעמד החתימה על הסכם הפונדקאות ואת האבחונים הפסיכולוגיים שלכם ושל הפונדקאית. במסגרת תפקידו, יגיע פקיד הסעד לבית החולים סמוך למועד הלידה ולפני שחרור היילוד מבית החולים, במטרה להחתים את הצדדים על טפסים לצורך בקשת צו ההורות. כאמור, פקיד הסעד הוא גם זה שיגיע לבית המשפט בכדי לסייע לכם לקבל את צו ההורות.

למי שולחים הודעה על היריון ויום הלידה?

הודעות על היריון ועל מועד הלידה המשוער, יש לשלוח לפקידת הסעד הראשית לחוק הסכמים לנשיאת עוברים:

הגב' אורנה הירשפלד, השרות למען הילד, רח' ירמיהו 39 ירושלים טלפון: 02-5085303 פקס: 02-5085922 מייל: dority@molsa.gov.il.

רישום הילדים

את רישום הילדים במשרד הפנים יבצעו ההורים לאחר קבלת צו ההורות ולשם קבלת מספר תעודת זהות חדש ורישום הילדים בתעודות הזהות של ההורים.

שימו לב כי בכדי שהטיפול בבקשה שלכם יהיה מלא ומסודר, לאחר שאתם מודיעים על ההיריון ויום הלידה המשוער, עליכם לדווח לוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים על הלידה ועל מקרים של: שמירת היריון, אירועים חריגים, הפלות חוץ-רחמיות ונסיבות סיום ההסכם, במקרים בהם התהליך לא הסתיים בלידה.

כתובת הוועדה למשלוח הודעות

משרד הבריאות

הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים

באמצעות גב' אביבה נמרודי-בוצר, אחראית ארצית,

רח' ירמיהו 39, משרד הבריאות ת.ד. 1176 ירושלים 91010

טלפון: 02-5080301 פקס: 02-5655957

ייעוץ מקצועי

אם אתם זקוקים לייעוץ מקצועי לאורך תהליך הפונדקאות, אתם מוזמנים לפנות אלינו למרכז חיים חדשים ונשמח לסייע לכם בהליך, במילוי הטפסים ולתת לכם מידע חיוני שיעזור לכם לצלוח את ההליך בצורה חלקה וללא עיכובים מיותרים.