פונדקאות בהלכהמטבע הדברים, כאשר מתחילים בהליך פונדקאות, עולות גם לא מעט שאלות הלכתיות. לכן, מצאנו לנכון להבהיר כיצד נתפסת פונדקאות בהלכה, ולהבהיר את הנושא לכל מי שמחפש תשובות. אמנם, עד לא מזמן הדעות היו מאוד חלוקות וההליך לא התקבל בעין יפה על ידי גורמים הלכתיים, אולם חשוב להבהיר, כי כיום מרבית הפוסקים מאשרים את ההליך הפונדקאות בתנאים מסוימים. למעשה, בין יתר הפונים למשרד הבריאות בבקשה לקבלת אישור להליך זה ניתן למצוא גם זוגות דתיים, אשר קיבלו היתר מיוחד מהרב המלווה אותם.

מעבר לכך, גם בקרב הפונדקאיות יש רבות שהן מסורתיות ודתיות, ואף הן קיבלו היתר רבני מיוחד להליך. המחשבה העומדת מאחורי מתן האישורים הללו היא, שהיות ומטרת ההליך היא לסייע לזוגות בהגשמת מצוות פרו ורבו, הרי שמדובר במצווה גדולה ולכן יש לתת אישור לפונדקאות גם על פי ההלכה.

אם פונדקאית לפי ההלכה

חוק הפונדקאות נחקק בשנת 1996 וניכר בו כי חלק מסעיפיו נחקקו תוך התחשבות ומתוך היענות והתייחסות לסוגיות הלכתיות, כפי שיפורט להלן:

  • רק זוג שהם גבר ואישה יוכלו לקבל את אישור הועדה להליך פונדקאות.
  • הזרע המשמש להפריה בהליך הרפואי יהיה תמיד זרעו של האב המיועד, שהוא בן הזוג של האם המיועדת, ולא מזרעו של תורם.
  • הפונדקאית לא תהיה אישה נשואה ולא תתקיים קרבת משפחה (כמפורט בחוק) בין הפונדקאית להורים המיועדים.
  • האם הנושאת היא בת דתה של האם המיועדת.

בנוסף, הליכי הפונדקאות בישראל מנוהלים מפוקחים ומבוקרים על ידי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים, ועם חבריה נמנה רב, אשר בוחן כל מקרה לגופו ומוודא אין מניעה לאשר לצדדים לעבור הליך פונדקאות.

בבסיס האישור ההלכתי להליך פונדקאות עומדת העובדה כי ההיריון מושג באמצעים רפואיים ולא כתוצאה מיחסי אישות בין האב לאם הפונדקאית.

אם פונדקאית נשואה

הנחיות הועדה משתנות מעת לעת ולאחרונה (מזה כשנתיים), חל שינוי משמעותי בעמדת הוועדה בהתייחס לאם פונדקאית נשואה. כאמור, בעבר החוק אסר על אישה נשואה לשמש כפונדקאית, והסיבה הייתה ההיבט הדתי – חשש לממזרות (ממזר – ילד שנולד לאישה נשואה שלא מבעלה). לאור הקושי הרב בו נתקלו זוגות לאתר פונדקאית שאינה נשואה והעונה כל הקריטריונים לפונדקאות, בשילוב העובדה כי פונדקאית רווקה מעוניינת בדרך כלל בתשלום מאוד גבוה, החליטה הוועדה להרחיב את מעגל הפונדקאיות הפוטנציאליות גם לפונדקאיות נשואות.

פסק הדין אשר שינה את מעמדה של הפונדקאות בהלכה ניתן על ידי הרב עמאר, אשר נפגש עם זוג שעמד בפני התחלת התהליך ולא הצליח למצוא אם פונדקאית שתעמוד בכל הקריטריונים, כולל היותה רווקה, ותהיה מעוניינת להתחיל בתהליך בסכום הכספי שעמד לרשותם. בפסק הדין אמנם ציין הרב, כי יש בנושא מחלוקת הלכתית, אולם הוסיף, כי לאחר התייעצות עם הרב עובדיה הם הסכימו כי מדובר במקרה שמחייב חריגה ממה שהיה מקובל עד אז. בפסיקה אמנם מצוין כי אין לראות בה תקדים, אולם אין ספק כי היא פתחה את האפשרות לפנות גם אל נשים נשואות והקלה מאוד על בני זוג המעוניינים למצוא אם פונדקאית על פי ההלכה.

אז אמנם החוק טרם תוקן והליכי הפונדקאות בישראל עדיין מתקיימים בהתאם להוראות החוק משנת 1996 בהיבטים שקשורים בהלכה, אולם אין ספק שהיום יש הקלות בנושא וגם אנשים שמעוניינים לעבור הליך שאינו סותר את מה שנוגע לפונדקאות בהלכה – בהחלט יכולים לעשות זאת.

מלאי את הטופס ונחזור אלייך בהקדם

שם: טלפון: גיל (22-38): מספר לידות (1-4): אנא הזיני את קוד האימות :
captcha

אם פונדקאית הלכה