• חוק הפונדקאות במתכונתו הנוכחית קיים משנת 1996. על פי החוק, עד כה רק זוגות הטרוסקסואלים רשאים להיעזר באם פונדקאית על מנת להביא ילדים לעולם.
  • כפי שעולה מנתוני משרד הבריאות אשר פורסמו באתר הועדה, ממועד חקיקת החוק ועד שנת 2013, 1042 זוגות פנו אל משרד הבריאות בבקשה לקבלת אישור להליך פונדקאות, ועד תום שנת 2013 היו בארץ 408 לידות פונדקאות.
  • הועדה טרם פרסמה נתונים רשמיים לשנת 2014 אולם אנו מעריכות כי כ- 130 זוגות פנו אל הועדה בשנת 2014 וכי היו כ- 60-65 לידות.
  • לגבי הפונדקאיות, החל משנת 2013 הועדה צמצמה את מספר הלידות המקסימאלי למועמדת לפונדקאות מארבע לידות לשלוש לידות, אך מנגד, הרחיבה את האפשרות הפתוחה בפני זוגות להיעזר באם פונדקאית נשואה. בשנת 2014 חלק משמעותי מהפונדקאיות אשר אושרו על ידי הועדה היו נשואות. גילן של הפונדקאיות שאושרו היה מגיל 22 ועד גיל 38 (במקרים מסוימים אושרו גם פונדקאיות שטרם מלאו להם 39).

החוק עומד ערב תיקון משמעותי – ואם החוק יתוקן (בשלב זה התיקון עבר בקריאה ראשונה וממתין לאישור בקריאה שנייה ושלישית), צפוי להתחולל מהפך משמעותי ביותר אשר עיקריו הם, שגם יחידניים – גברים ונשים – יהיו זכאים לקבל את אישור הועדה להליך פונדקאות.

התוצאה המידית תהיה פנייה של מאות אנשים לוועדה לקבל אישור להליך פונדקאות בישראל. התיקון האמור הינו מבורך בעינינו בכל היבט, ובעיקר במישור המוסרי של מדינה המאפשרת שוויון לאזרחיה גם בהיבט של הזכות לעבור הליך פונדקאות בישראל.

בעינינו זו זכות גדולה לעבור את הליכי הפונדקאות בישראל. מדובר בהליכים מפוקחים היטב על ידי משרד הבריאות, מטופלים על ידי מיטב רופאי הפריון והנשים בארץ (ברמה גבוהה ביותר), ומסתיימים במרבית המקרים בלידות של עוברים תקינים ובריאים.

בשנת 2014 הצטמצם חלון ההזדמנויות לעבור הליכי פונדקאות בחו"ל באופן משמעותי. הודו סגרה את שעריה בפני זוגות הומוסקסואלים, וכותרות קשות ליוו עשרות זוגות שהתקשו לצאת מתאילנד עם ילדיהם שנולדו בהליכי פונדקאות. התערבות המדינה אפשרה בסופו של דבר את חזרתם של הזוגות ארצה עם ילדיהם לאחר המתנה ארוכה ומורטת עצבים.

במצב דברים זה, האפשרות לקבל אישור לעבור הליכי פונדקאות בישראל הוא חיוני והכרחי במיוחד. השאלה הגדולה תהיה מניין יגיעו הפונדקאיות, שכן אחד מהתיקונים לחוק צפוי להיות צמצום מספר הלידות המקסימאלי של מועמדת לפונדקאות לשתי לידות עד להליך פונדקאות, כאשר מנגד אין הרחבה אמיתית של היצע פונדקאיות.

התיקון לחוק טרם הושלם כאמור ואנו מקוות מאוד כי השרה גרמן תיתן את הדעת גם על ההיבט הפרקטי של יישום החוק ותתקן את החוק באופן שיאפשר את קיומו באופן הגיוני וסביר.