פונדקאות מוסדרת בישראל מכוח “חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור, הסכם ומעמד הילוד) – התשנ”ו – 1996″ – המוכר יותר בשם “חוק הפונדקאות”.
חוק הפונדקאות נחקק לאחר מאבק ארוך שנים להסדרת הנושא. מדובר בתהליך מורכב בהיבטים המשפטיים, הרגשיים והרפואיים הכרוכים בו.

פונדקאות בישראל נועדה לאפשר לזוגות ולנשים יחידניות לממש את זכותם להורות באמצעות אם-פונדקאית במקרים בהם בשל בעיה רפואית האם המיועדת אינה יכולה להתעבר ולשאת הריון או כאשר הריון עלול לסכן את בריאותה של האם המיועדת או של העובר. החוק מאפשר לפונדקאית (“אם נושאת”) לשאת את ההיריון ולמסור את הילוד להורים המיועדים או לאם המיועדת לאחר הלידה.

ההסכם בין ההורים המיועדים או האם המיועדת לבין מועמדת לשמש כאם פונדקאית מסדיר וקובע באופן מוחלט את היחסים ואת התחייבויות הצדדים, והוא כפוף לחוק הפונדקאות וטעון אישור ועדת האישורים אשר מונתה ע”י שר הבריאות הפועלת מתוקף חוק הפונדקאות.

ועדת האישורים תאשר את ההסכם רק לאחר מתן יעוץ משפטי נפרד ובלתי תלוי לשני הצדדים – ההורים המיועדים או האם המיועדת, ולמועמדת לשמש כאם פונדקאית בתהליך.

 

לאחר חתימת ההסכם ואישורו בפני וועדת האישורים של משרד הבריאות יחלו הצדדים בתהליך הרפואי להשגת הריון. תהליך הפונדקאות הינו אינטנסיבי ומורכב, טעון מאוד מבחינה רגשית וכרוך במידה רבה של אי-ודאות. ‘חיים חדשים’ הוקמה במטרה לסייע ללקוחותיה לצלוח את הליך הפונדקאות בקלות ובמהירות עד אשר יזכו לחבוק את ילדיהם.

 

פונדקאות בישראל