פונדקאות מוסדרת בישראל מכוח "חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור, הסכם ומעמד הילוד) – התשנ"ו – 1996" – המוכר יותר בשם "חוק הפונדקאות".
חוק הפונדקאות נחקק לאחר מאבק ארוך שנים להסדרת הנושא בזכות פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון. שמו המלא של החוק מעיד על מורכבות תהליך הפונדקאות ועל ההיבטים החוקיים הרגישים הכרוכים בו.

 

הפונדקאות בישראל נועדה לאפשר לזוגות אשר בשל בעייה רפואית, האישה אינה יכולה להתעבר ולשאת הריון או כי הריון עלול לסכן את בריאותן משמעותית להיות הורים. החוק מאפשר לפונדקאית ("אם נושאת") להתעבר בדרך של השתלת ביצית מופרית בזרע האב המיועד, לשאת את ההריון עבור ההורים המיועדים ולמסור את הילוד לאחר הלידה להורים המיועדים.

 

ההסכם בין ההורים המיועדים למועמדת לשמש כאם פונדקאית מסדיר וקובע באופן מוחלט את היחסים וההתחייבויות של הצדדים, בכפוף לחוק. אישור ההסכם בין ההורים המיועדים לבין האם הפונדקאית מותנה באישורה של ועדה מיוחדת אשר מונתה ע"י שר הבריאות הפועלת מתוקף חוק ההסכמים.

ועדת האישורים תאשר את ההסכם רק לאחר מתן יעוץ משפטי נפרד ובלתי תלוי, להורים המיועדים ולמועמדת לשמש כאם פונדקאית בתהליך, אשר יסביר לצדדים באופן מקיף את ההתחייבויות והסיכונים הכרוכים בתהליך מסוג זה.

 

לאחר חתימת ההסכם ואישורו בוועדת משרד הבריאות יחלו בני הזוג והפונדקאית בתהליך הרפואי להשגת הריון. תהליך הפונדקאות הינו אינטנסיבי ומורכב, טעון מאוד מבחינה רגשית וכרוך במידה רבה של אי-ודאות. 'חיים חדשים' הוקמה במטרה לסייע לזוגות מתאימים לצעוד בנתיב הפונדקאות ולהביא לעולם צאצאים פרי חלציהם.

אנחנו כאן בשביל לסייע לכם לעבור באופן הקל ביותר את תהליך הפונדקאות מתחילתו ועד להיותכם הורים מאושרים לילד שהוא בשר מבשרכם.

 

 

פונדקאות בישראל