הליך הפונדקאות בישראל מנוהל, מפוקח ומבוקר על ידי משרד הבריאות, וזה אחד היתרונות הגדולים של ההליך בישראל. אמנם, קבלת אישור מהוועדה לביצוע ההליך כרוך בזמן, אולם הפיקוח ההדוק והסינון הקפדני של פונדקאיות על ידיה נועד לתת לזוג את הסיכוי הגדול ביותר לעבור הליך פונדקאות טוב אשר יביא לתוצאה המיוחלת.

במסגרת הליך פונדקאות, משרד הבריאות מעורב במספר שלבים:

  • משרד הבריאות הוא זה אשר מינה את הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים לטפל בהליכי הפונדקאות בישראל. על מנת להתחיל בתהליך, בני זוג (גבר ואישה) המעוניינים לעבור הליך פונדקאות בארץ, נדרשים לקבל אישור ראשוני עקרוני מהמשרד.
  • זוג אשר קיבל אישור כאמור, רשאי לפעול לאיתור פונדקאית (בעצמו או באמצעות סוכנות המתמחה בכך) העונה על כל הקריטריונים אשר אם פונדקאית נדרשת להם, קריטריונים שנקבעו על ידי הוועדה.
  • לאחר איתור פונדקאית, על שני הצדדים – ההורים המיועדים והפונדקאית – להגיש לוועדה את כל המסמכים שנדרשים על ידה. אלה כוללים, מלבד מסמכים רפואיים ומסמכים אישיים, גם חוזה המגדיר את יחסי הצדדים וכן פוליסת ביטוח חיים ובריאות לפונדקאית. לאחר שהצדדים שולחים לוועדה את תיק המסמכים, היא בוחנת אותו ומזמינה את הפונדקאית לראיון אישי. הוועדה בוחנת, בין היתר, את מידת התאמתה של הפונדקאית לתהליך, את מידת מחויבותה ואת נסיבות חייה ומשפחתה, ורק אם היא מוצאת כי כל אלה מתאימים להליך פונדקאות, משרד הבריאות  נותן את אישורו והצדדים יכולים להתקדם.
  • בשלב זה הוועדה מזמינה את הצדדים לחתימה על החוזה בפניה. לאחר חתימה זו מסתיימת מעורבותו של משרד הבריאות בהליך, והצדדים יכולים להתחיל את הליך הפונדקאות, בתקווה שיוביל אל התוצאה המיוחלת.