בשנים האחרונות עולה יותר ויותר המודעות להליך הפונדקאות. כל אישה ההופכת לאם פונדקאית עוזרת לזוג שאינו יכול להביא ילדים וכיוון שמדובר בנתינת חיים חדשים, אישורי קבלת ילד במסגרת הליך הפונדקאות עובר בדיקה דקדקנית על ידי משרד הבריאות. ההליך מלווה בעו"ד, חתימת חוזה ופועל על פי החוק.

שלבי הטיפול בבקשה עד לקבלת אישור להליך פונדקאות:

כל בקשה לתחילת תהליך הפונדקאות, עוברת דרך ועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים, שמונתה ע"י שר הבריאות ופועלת מתוקף חוק ההסכמים. הוועדה מורכבת מרופאים, פסיכולוג, עובד סוציאלי, נציג ציבור(משפטן) ואיש דת. בתחילת ההליך יש להגיש בקשה לאישור הסכם הליך הפונדקאות לאחראית הארצית לחוק הסכמים לנשיאת העוברים, עוד לפני הצגתה בפני חברי הוועדה. האחראית בודקת האם נדרש להשלים מסכמים חסרים לתחילת הדיון בבקשה במסגרת הוועדה.

היערכות ללידה

תחילת טיפול ההליך בוועדה

לאחר השלמת בדיקת הימצאותם של כלל המסמכים, הבקשה מועברת מידי האחראית הארצית לחוק ההסכמים לנשיאת העוברים, לטיפול בידי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים. עת קבלת המסכמים לאישור הליך הפונדקאות, הוועדה מתחילה לעלות לסדר פגישותיה את פרטי המבקשים והמסמכים הנלווים. לרוב, לאחר דיוני הוועדה, נדרש להשלים מסמכים רפואיים ופסיכולוגיים – סוציאליים.

בדיון הראשון בוועדה נבדקים פרטי הזוג והוועדה בוחנת את הפרטים אותם היא תצטרך לבחון אל מול הזוג בראיונות האישיים. את הראיונות האישיים יעברו הזוג המצפה לילד והאם הפונדקאית, על ידי חלק מחברי הוועדה, כאשר את מועד הראיונות יתאמו אל מול האחראית הארצית לחוק ההסכמים לנשיאת עוברים. קיימת סיבה לבחירת הרכב הוועדה, חלק רופאים, חלק מומחים בתחום הפסיכולוגיה וחלק נועדו לתמוך. לכן, חברי הוועדה יראיינו את הזוג והאם הנושאת ויבהירו את הסכנות ואת סיכויי ההצלחה של ההפריה החוץ גופית אותה האם תעבור. חברי הוועדה ידגישו בפני הזוג והאם את התחייבותם וזכויותיהם החוקית מעת החתימה על הליך הפונדקאות. האם הפונדקאית צריכה להיות מעודכנת על זכויותיה בהיריון ולאחר הלידה בביטוח לאומי וביטוח על ההיריון והלידה ככלל.

המשך הטיפול והחלטת הוועדה

כיוון שמדובר בהליך מורכב, הוועדה וכל צד ממבקשי ההליך מלווה בייצוג עו"ד. עורך הדין מספק תמיכה משפטית ומאמת את פרטי ההסכם מול הצד השני והוועדה. במידה ואחד הצדדים אינו מרוצה מסעיפים שונים בהסכם, הוא יוכל לערער במכתב בעזרת עו"ד המייצג אותו לבקש תיקון בהחלטת הוועדה. כאשר קיימת הסכמה, ניתן לקבוע מועד לחתימת הסכם תחילת ההליך לפונדקאות.

 

חתימת ההסכם מתבצעת בפני חברי הוועדה, רק לאחר שהוגשו כל המסמכים הנדרשים. בין המסמכים אותם נדרש לצרף הם: ת"ז של הצדדים החתומים, ההסכם הסופי (שהועבר על ידי עו"ד המייצגים ומאושר על ידי הצדדים והוועדה), אישור על הפקדות כספים מהבנק ועבור פוליסות הביטוח.

 

רק לאחר קבלת אישור הוועדה (התקף ל-18 חודשים מיום חתימת ההסכם בוועדה) ניתן להתחיל בהליך ההפריה החוץ גופית במרפאה או בי"ח המאושר על ידי משרד הבריאות.
רוצים לדעת עוד? צרו קשר ונשמח להעניק לכם ייעוץ מקצועי.