חוק הפונדקאות

חוק הפונדקאות בנוסחו הנוכחי בישראל קיים מאז שנת 1996. בהתאם להוראות החוק, זוגות הטרוסקסואליים רשאים למצוא פונדקאית בכוחות עצמם או בעזרת חברת תיווך. הסכמי פונדקאות מובאים בפני ועדה של משרד הבריאות (הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים) אשר תפקידה לבחון את הבקשה לעומקה ולאשר או לדחות אותה. מתוך 1042 פניות שהתקבלו בוועדה ממועד כניסת החוק לתוקף, כ- 16 מהן נדחו בשל סיבות שונות. בהתאם להוראות החוק בנוסחו הנוכחי, זוגות חד מיניים ויחידניים עדין אינם מורשים לקבל את אישור הועדה להליך פונדקאות בישראל שכן כאמור, החוק חל רק על  זוגות הטרוסקסואלים.

אפליה זו זכתה לביקורת נוקבת והיא נודנה גם בערכות משפטיות בישראל. בעקבות ההתנגדות הציבורית העזה, מונתה ועדת מור יוסף אשר בחנה את סוגיית הפריון בישראל, ובין היתר, התייחסה לנושא הפונדקאות. בשנת 2012 הוגשו המלצות ועדת מור יוסף למשרד הבריאות ולמעשה, מרבית העקרונות העומדים בבסיס הצעת התיקון לחוק הפונדקאות הם יישום של המלצות ועדת מור יוסף – בתיקונים מסוימים.

תיקון חוק הפונדקאות – רוחות של שינוי

לאחרונה אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה תיקון לחוק הפונדקאות. בבסיס ההצעה לתיקון החוק עומד העיקרון  המרכזי לפיו כולם זכאים להיות הורים ויכולים להגשים זכות זו, ללא קשר לנטייתם המינית או למבנה התא המשפחתי, באמצעות אם פונדקאית. במילים אחרות, יש לאפשר גם לנשים רווקות ולגברים יחידניים (לרבות זוגות חד-מיניים כמובן) לבצע את הליך הפונדקאות בארץ. החלטה זו הינה מבורכת ונכונה ויותר מכך, מתבקשת. חלק נכבד מאזרחי המדינה חי בתא משפחתי שאינו זוג הטרוסקסואלי, והחוק צריך להיות מתוקן באופן שישקף את המצב החברתי הנוהג.

מובן שכאשר בוחנים את התיקון המוצע לחוק יש לבחון מה יהיה המצב ביום שלאחריו. ראשית חשוב להבין האם בד בבד עם הרחבת מעגל הזכאים לפונדקאות הורחב באופן מתאים גם מעגל הפונדקאיות הפוטנציאליות. למרבה הצער – וזו לדעתנו אחת הבעיות המרכזיות בתיקון המוצע לחוק הפונדקאיות – לא נעשה די בהיבט זה ויותר מכך, כמעט ולא נעשה דבר בהיבט זה. לדעתנו, התיקון לחוק הרחיב את מעגל הנשים הפוטנציאליות לכאורה בלבד, כפי שנבהיר להלן. התיקון לחוק מציע לאפשר לנשים עד גיל 38 להיות פונדקאיות. למעשה זה המצב הנוהג מזה שנים ואין בכך כל הגדלה של מאגר הפונדקאיות הפוטנציאליות. בנוסף, בתיקון לחוק מוצע לקבוע כי גם נשים נשואות תוכלנה להיות פונדקאיות. למעשה, גם בעניין זה התיקון מעגן מצב קיים ונוהג מזה שנתיים. התיקון המוצע לחוק אכן הרחיב את הגדרת בנות משפחה היכולות להיות פונדקאיות אולם מדובר בתוספת קטנה שאינה יכולה לגשר על הגידול העצום הצפוי במספר הפונים להליך פונדקאות בישראל בעקבות התיקון לחוק.

על מנת להתמודד עם הביקוש הגדל, מוצע בתיקון לחוק להטיל פיקוח על מחיר הליך פונדקאות בישראל ולהעמידו על 160,000 ₪ – מחיר מקובל להליך פונדקאות היום; אולם כידוע, רק התאמה של היצע לביקוש תמנע שוק פרוע ותשלומים של כסף מעל למקובל ולרצוי. הוראת החוק לא תצליח למנוע מכספים נוספים לעבור בין הצדדים אם יהיה מחסור בפונדקאיות.

חשוב להבהיר כי התיקון המוצע לחוק הפונדקאות עדין לא עבר את ועדת הכנסת ועד אשר יאושר בקריאה שלישית בכנסת הוא אינו בתוקף.

מרכז חיים חדשים מסייע  בהליכי פונדקאות בישראל, ופועל מתוך תחושת שליחת להגדלת המודעות לנושא הפונדקאות בארץ. נשמח ללוות גם אתכם בתהליך, תוך דגש על יחס אישי וחם.  צרו עמנו קשר עוד היום.